Youtube-YT-button

De invloed van Youtube Premium op je Youtube inkomsten

Toen Youtube bekend maakte dat ze op de proppen zou komen met een Premium service, waar gebruikers maandelijks voor moesten betalen, zagen veel publishers de bui al hangen. Gebruikers die ervoor kozen om deze dienst af te sluiten (en er maandelijks voor te betalen) kregen niet langer advertenties te zien. Dat is natuurlijk een gouden zet van het bedrijf achter Youtube, maar voor publishers is het een doorn in het oog. Zij lopen op deze manier heel wat inkomsten mis. Iedereen die een Youtube Premium abonnement heeft afgesloten krijgt geen advertenties meer te zien met als gevolg dat er ook geen inkomsten meer mee kunnen worden gerealiseerd.

Welke impact heeft dit nu precies op de inkomsten van Youtube-kanalen en vooral hoe kan je, je hier tegen wapenen? Wij zochten het voor je uit en stellen onze bevindingen hieronder aan je voor. 

Inkomsten uit advertenties blijven vrij stabiel in Europa

In eerste instantie kan er worden vastgesteld dat de impact van de introductie van Youtube Premium het beste voelbaar is in de Verenigde Staten. Hier in Europa lijkt de impact daarvan eerder beperkt zijn. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die ervoor kiezen om video’s te maken in het Nederlands. Zij zullen slechts in zeer beperkte mate worden beïnvloed door de komst van de premium service. Voor publishers die hun video’s in het Engels maken is de impact wel groter en beter voelbaar. 

Voor heel wat kanalen geldt dan ook dat de inkomsten die ze halen uit advertenties nog steeds veruit de hoofdmoot vormen. Dat is eigenlijk ook helemaal niet zo vreemd. Voor het merendeel van de publishers geldt immers dat dit voor hen de meest toegankelijke inkomstenbron vormt. Zonder dat ze er al te veel moeite voor moeten doen kunnen de inkomsten namelijk gewoon op periodieke basis worden verzameld. De introductie van Youtube Premium heeft op dit vlak maar weinig veranderd. 

Het achter een paywall zetten van je content, een goed idee of niet?

Maak jij video’s in het Engels? Dan zal je de impact van het verschijnen van Youtube Premium op de markt dus wellicht beter voelen. In dat geval zijn er verschillende acties die je kan ondernemen. Er kan worden vastgesteld dat heel wat content creators er door de jaren heen voor hebben gekozen om Youtube te gebruiken in combinatie met Patreon. Deze laatste is een betalende service die het mogelijk maakt om toegang te krijgen tot exclusieve, vaak nog waardevollere content van de publisher in kwestie. Aan het maken van deze keuze zijn zowel voor- als nadelen verbonden. 

Het belangrijkste voordeel waar je in dit geval op kan rekenen heeft uiteraard te maken met het feit dat je over de mogelijkheid komt te beschikken om extra inkomsten te verzamelen. Dit bovendien zonder dat je hier veel meer voor hoeft te doen dan extra content te maken om op Patreon te plaatsen. Dit lijkt in de praktijk dan ook eigenlijk een no-brainer te zijn. Toch is het zo dat verschillende publishers hier fel tegen gekant zijn, waarom is dat precies? 

Bovenstaande is het gevolg van het feit dat omdat het achter een paywall steken van content ervoor kan zorgen dat je volgers gaat verliezen. Lang niet iedereen zal namelijk bereid zijn om te betalen voor de content die je de wereld instuurt. Dat is een niet onbelangrijk probleem waar je als publisher rekening mee moet houden. Het wordt hoe dan ook aangeraden om slechts te beginnen met Patreon wanneer je reeds via bijvoorbeeld Youtube een behoorlijke schare fans en trouwe volgers hebt verzameld. Start je vroeger? Dan kan je daarmee nieuwe potentiële volgers afschrikken.

Andere verdienmodellen op Youtube 

De eventuele teruglopende inkomsten uit advertenties door de introductie van Youtube Premium zouden in de praktijk ook nog op andere manieren opgevangen kunnen worden. Je bent namelijk helemaal niet verplicht om je content achter een paywall te plaatsen om extra inkomsten te kunnen genereren met je Youtube kanaal. Een alternatief waarover je beschikt is het aangaan van partnerships. Je kan er wat dit betreft dan ook bijvoorbeeld voor kiezen om:

  • Bepaalde producten of artikelen aan te prijzen aan je volgers; 
  • Bepaalde diensten voor te stellen die mogelijks voor hen interessant kunnen zijn; 

Voor veel mensen lijkt het lastig om deze partnerships te realiseren. Wat dat betreft zou je ook eens kunnen kijken naar geld verdienen via affiliate marketing. Zo zijn er diverse netwerken in Nederland waar je gewoon terecht kan om de partnerships te vinden. Uiteraard kan je ook zelf op zoek gaan door contact te zoeken met diverse bedrijven.

Let wel, ondanks het feit dat het merendeel van je volgers dergelijke partnerships niet slecht zullen vinden is er ook een keerzijde aan de medaille. Je dient er immers op toe te zien dat je volgers niet gaan beginnen vermoeden dat je de partnerships louter en alleen voor het geld doet. Omwille van deze reden is het altijd van belang dat de producten en de diensten die je voorstelt matchen bij de doelgroep. Is dat niet het geval? Dan zullen de partnerships niet alleen hun doel voorbijschieten, daarnaast kunnen ze ook maar een negatief gevoel creëren bij je volgers en dat wil je zeker niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like